Google


20 marka 2014 mahalli seçimlerine kısa süre kala seçim matemakları bugünden saygınlıken başlıyor. 30 marka seçimleri evvelsi YSK matemakları neler ayrıntılar.

Artık bundan nihayetra mahalli seçimlere kadar bazı şeyleri yapmak matemaklandı politikaçiler dahilin.

İşte bütün hatalarıyla seçime kadar başlataraf seçim matemakları

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, seçim propagandası ve matemakları uçurumın başlayacak.

Seçim takvimine göre, 20 Marka Perşembe günü sabahından, 29 Marka Cumartesi günü saat 18.00'e kadar olan propaganda serbestliği süresinde denetim ve gözetim yetkisi ilçe seçim kurullarında olacak.

Oy verme gününden evvelki on gün dahilinde (20-29 Mart) ovalı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile halkoyu araştırmaları, anketler, tahminler, balaka ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım da yapılamayacak.

30 Mart’taki mahalli seçimle alakali propaganda ve matemaklar uçurumın başlayacak. Başbakan, bakan ve ulusvekilleri makam otomobilleriyle seçim çalışması yapamayacak. Anketler de yayınlanamayacak.
AÇILIŞ VE TEMEL ATMA DA YOK

Seçim propaganda serbestliğinin başladığı 20 Marka tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar, devlet, katma bütçeli yönetimler, il hususi yönetimleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile başka halk tüzel kişilikleri, genel çıkarlere hadim cemiyetler ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve esas atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü araçyla yayınlarda bulunulması matemak olacak.

RESMİ ARAÇLAR YASAK

Başbakan ve bakanlarla, ulusvekilleri vatan dahilinde yapacakları seçim propagandası ile alakali gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen araçlarla yapamayacaklar.

Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılkör ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak. Resmi ziyafet verilemeyecek.

Süre dahilinde, Başbakan ve bakanların seçimle alakali çalışmalarında ve konuşmalarında 298 sayılı Kanun hükümleriyle bağlı olacaklar. Başbakan, bakanlar, ulusvekilleri ve adayların seçim propagandası ile alakali olarak yapacakları gezilere hiçbir memur sertlamayacak.

Yerel sim haberlerini nihayet dakika olarak aktarmayı sürdüreceğiz..

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Başa Dön