Google


İnternet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmasıyla alakali matema tasarısı Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Alt komisyona sevk edilen tasarıda gönüllülük esasının geçerli olduğunu söyleyen Arınç, mütavazi ve iyi niyetle hazırlanan tasarıda internetgazetecilerine yeni haklar getirildiğini anlattı.

Bülent Arınç, internet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmasını öngören matema tasarısının Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde yaptığı konuşmada, internetin ülkeye girişinden saygınlıken internetgazeteciliğinin de gündeme geldiğini ve hızla ara katettiğini söyledi.

Hemen derhal bütün yaygın ve mahalli medya kuruluşlarının kendi adıyla yayın yaptığı internethaber siteleri var olduğu gibi, bağımsız internet haber sitelerinin sayısının da hızla arkatığına dik kati çeken Arınç, internet gazeteciliğinin başta haberi verme hızı olmak üzere pekçok yönden ovalı basının sınırlarını güçladığını vurguladı. Arınç, "İnternet medyasının yaygınlaşmasıyla birlikte internet ortamında basın hürlüğü, kişisel hak ve hürlüklerin korunması, telif hakları, reklam payları ve internet üzerinden haber yayını yapan kuruluşların basın kartı sahibi olması, internet ortamında yayın yapan gazetelerin basılı gazetelerin sahip olduğu haklardan uçurumarlanamaması ve dolayısıyla tabi olduğu mesuliyetların dışında kalması... Bütün bu sorunlarla birlikte gündeme gelmiş veinternet medyasına ilişkin bir matemal çerçevenin çizilmesi güçunluluğu ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

TASARI NASIL OLUŞTURULDU?

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Radyo Televizyon Yayıncıları Federasyonu, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Gazeteciler Cemiyeti ve Tüm İnternet Medyası Derneği tarafından bildirilen görüşler kıymetlendirilerek, uzun bir çalışma süreci nihayetunda bu matema tasarısının hazırlandığını belirten Arınç, tasarıyla internet haber sitelerinin 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamına girmelerinin önünün açıldığını ifade etti.

BASIN KARTI ALABİLECEKLER

Buna bağlı olarak internet haber sitelerinde çalışanların Basın İş Kanunu'nun sağladığı iş ve sosyal güvenceden uçurumarlanmalarına imkan sağlanacağını da kaydeden Arınç,  internet haber sitelerinin sahip ve çalışanlarına basın kartı alabilme imkanı getirildiğini vurguladı.

Arınç, internet haber sitelerinin resmi duyuru ve reklam yayınlamaları dahilin gereken değişikliklerin yapıldığını, internet haber sitelerinin 5651 sayılı matemada yer alan yükümlülükleriyle mesuliyetlarının da devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi.

"HEDEF İNTERNET HABER SİTELERİ"

Arınç, hususilikle medya kurumlarından sorumlu bir bakan olarak görevlendirildiğinde bir kaç konuya dikkat ettiğini, bunlardan birinin de Basın Kanunu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir eksiğimiz hususilikle internetteki gelişmeleri takiben, internet haber siteleriyle alakali bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. İnternet medyasıyla alakalenen kıymetli artdaşlarımız bizi bu konuda hem teşvik ettiler, hem yol gösterdiler. Bu geniş, bu sınırsız dünyada, arkaık gazetelerin yerini haber sitelerinin de almaya başladığını gördüğümüzde bir matemal çerçeve dahilerisinde bazı hak ve imkanların da internet haber  sitelerine verilmesi gerektiğini kabul ettik."

Buradaki hedeflerinin internetteki paylaşım siteleri değil, internetteki haber siteleri olduğuna işaret eden Arınç, şöyle konuştu:

"Haber sitelerinin ne olduğunu da hem Basın Kanunu'nun dahilerisine tanımiyle birlikte koymalıyız hem de alakali mevzuat hepsi önümüzde, var olanlardan istifade ettik. Kendileri bildirimde bulunmak suretiyle Basın Kanunu'nun sağladığı haklardan, imkanlardan uçurumarlanacaklardır. Bu gönüllülük esasına dayalıdır. Yani bir internet haber sitesi, 'ben bu matema kapsamında kıymetlendirilmek isteniyorum' dediğinde, adeta bir ovalı veya süreli basının çıkışındaki koşullar gibi çalıştıracaklarını, kimliğini ve başka istediğimiz belgeleri sunacaklar ve bunun üzerine kendilerine gazeteci mesleğini yapan kişi olarak basın kartı verilecek, tanımı yapılacak, duyuru ve reklamlardan haklarıyla istifade edeceklerdir. Çünkü bugün ovalı basında 300 bin, 500 bin satan gazetelerin tarafında, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon tıklanan ve alakayle takip edilen haber sitelerinin de bulunduğunu biliyoruz. Bunlar eleman çalıştırıyorlar, ovalar ovayorlar, alakanç haberler buluyorlar ve mühim bir alanda büyük bir boşluğu dolduruyorlar. Dolayısıyla 'ben hayır bu matema kapsamına girmeyeceğim' diyene, bir yaptırımımız yok. Onlar tekrarl hükümlere göre, bugüne kadar nasıl geldilerse bundan nihayetra da öyle devam edecekler. Ama 'ben yeni haber sitemi buna göre kurmak istiyorum' veya 'var haber sitemi matemada tanımlanan akılule uygun durume getirmek istiyorum' derlerse onlar dahilin bu matemaumuzda belli koşullar vardır. Zorlayıcı bir hüküm yoktur."

Bu matema üzerinde çalışırken önlerine büyük engeller çıktığını belirten Arınç, "Doğrusu ben artdaşlarımıza verdiğim sözleri vakitında yerine getirmedim. Çünkü o tarihlerde işte matemkör döneminin başında, o bitti diğer matemkör döneminin başında...Talik etmek güçunda kaldık. Bunun da sebebi bilişim dünyasında, internet dünyasında ıslakanan menfi gelişmeler oldu" dedi.

Arınç, bugün de o münakaşaların devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Her ne kadar biz itiraz eden kişilere, 'bunlar internet haber sitesidir, bunlarla alakali bir sorun yok, bunların matema tarafından desteklenmesi gerekir. Yanlış anlamayın' dedikse de, birileri bunun da dahiline cezai hükümler koymak dahilin ısrarcı oldular. Üzerinde çok çok çalıştık. Ama bizim tavrımız şu oldu; biz pozitif bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bu taslağın dahilerisine bir cezai hüküm koymayacağız. Aslında bununla alakali bir matema 5, 6 seneden beri var. Bilişim suçlarıyla alakali işlenen, takibat nasıl yapılacak, hangi cezalar verilecek... O tekrarl hükümlerin dışında ayrıca haber sitelerinde kişiler adına şahsi hürriyeti bağlayıcı ceza koymak gibi bir düşüncemiz yok. 'Eğer siz öyle düşünüyorsanız biz bundan vazgeçiyoruz' deme noktasına geldik. Arada 3 senelık bir gecikme vardır. 2011 ortalarında başladığımız çalışmayı bugün uygun olursa nihayetuçlandırmak istiyoruz ve Meclis tatile girmeden evvel de matemalaştırmaya çalışacağız."

"İYİ NİYETLİ BİR TASARI..."

Bu arada görüşmelerde, muhalefet ulusvekilleri tasarının bazı maddelerine ilişkin eleştirilerini anlatarak, tasarının alakali kurum ve kuruluşların dinlenmesi dahilin alt komisyonuna sevk edilmesini istedi.

Bunun üzerine Arınç, bu komisyon toplantılarının İçtüzük gereğince yapıldığını anımsatarak,  komisyonun gündemine hakim olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Arınç, şöyle devam etti:

"Gelen tasarıda bir maddeyi çıkarmak, bir maddeyi değiştirmek, bir maddeyi reddetmek mümkündür. Arkadaşlarımız tekrarlde müspet bir tasarı olduğunu ancak bazı maddelerine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama herkes bilmeli ki dahiline dinamit falan saklamış değiliz. Yani iddialar ve ithamlar vakit vakit bu komisyonlarda yapılır. Ben RTÜK Kanunu'ndan hatırlıyorum. Her maddesine saatlerce muhalefet eden artdaşlarımız hdahil konuyla alakali olmataraf şeyler söylüyor ve nihayetunda 'anayasaya aykırıdır' diyorlardı. Nihayetinde Anakanun Mahkemesi'ne gidildi. Öyle olmadığı anlaşıldı. Bunlar görüşlerdir, bunları dinleyeceğiz büyük bir sabır dahilerisinde. Ben bu mütevazı kör çok iyi niyetli hazırlanmış olan tasarımızın bugün bu heyetimizle müzakere edilebileceğini, ayrımlı düşünceleri dikkate alacağımızı, önergeleri kıymetlendireceğimizi arz etmek istiyorum."

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen, internet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmasını öngören tasarının bütünü üzerinde söz alan AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, basın hürlüğünü nihayetuna kadar savunduklarını ancak iftiraya varan haberlere de bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Özgürlüğün, insan onuru zedeleyecek noktaya gelmemesi gerektiğine işaret eden Özel, "Bir kişiye bir balçık atıyorsunuz, onu temizleyene kadar bir insanın ömrü bitiyor" dedi.

ALT KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Komisyonda, tasarının alt komisyona sevk edilmesi kararlaştırıldı. Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, daha nihayetra sektör temsilcilerine söz verdi.

İnternet Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık, internet haber sitelerindeki editörlerin gazetecilik yapabilmeleri dahilin sarı basın kartına gereksinim duyduklarını, ancak matemal bir düzenleme olmadığı dahilin 212 Sayılı Yasa kapsamında kadro oluşturamadıklarını söyledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, tasarıdaki bazı yaptırımları eleştirerek, "Bir gazeteyi, resmi duyurularını keserek cezalandıramıyorsak, internet haber sitelerini de bu biçimde cezalandıramayız" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, tasarıdaki yaptırımlara değindi. Basın kartlarının, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bünyesindeki Basın Kartı Komisyonu tarafından verildiğini, resmi duyuruların ise Basın İlan Kurumu'nca düzenlendiğini anımsatan Bilgin, "Bu durumda basın kartı iptali söz konusu olacaksa buna Basın Kartı Komisyonu karar vermeli. Ya da resmi duyuru kesilmesi söz konusu olacaksa buna Basın İlan Kurumu karar vermeli. Bu yetkilerin TİB'e verilmesinin öngörülmesi taraflış" diye konuştu.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Başa Dön